Nance Grant - A photo gallery

Publicity photos NG1 ~ NG2 ~ NG3
Nadine, Chocolate Solider, 1954 - first professional appearance NG4
Lia, Prodigal Son, ABC TV NG5
with Keith Neilson & Norman Kaye, Prodigal Son, ABC TV NG6
Marschallin, Der Rosenkavalier, 1972, Australian Opera NG7 ~ NG8 ~ NG9
NG10 ~ NG11
Countess, Marriage of Figaro, 1972, Australian Opera NG12 ~ NG13 ~ NG14
Portrait by Julie Linacre, 1966 NG15
Suor Angelica, 1973, Australian Opera NG16 ~ NG17
Fidelio, 1975, Australian Opera (NG20 with Ronald Dowd) NG18 ~ NG19 ~ NG20
Senta, The Flying Dutchman, 1977, Australian Opera NG21
Donna Anna, Don Giovanni, 1976, Australian Opera NG22
Elizabeth, Tannhauser, 1974, Australian Opera NG23 ~ NG24 ~ NG25
NG26
Alice Ford, Falstaff, 1979, Australian Opera (NG28 with Ronald Maconachie) NG27 ~ NG28 ~ NG29
Lady Billows, Albert Herring, 1977, Australian Opera NG30 ~ NG31 ~ NG32
Ariadne, 1975, Australian Opera NG33 ~ NG34 ~ NG35
Female chorus, Rape of Lucretia, 1980, Australian Opera NG36
Elizabetta, Maria Stuarda, 1975, Victorian Opera (NG38 with June Bronhill) NG37 ~ NG38 ~ NG39
Electra, Idomeneo, 1982, Victorian Opera NG40 ~ NG41 ~ NG24
NG43
Ortrud, Lohengrin, 1982, Victorian Opera NG44 ~ NG45
Farewell concert, Melbourne Concert Hall, 1991 NG47