Editorial Board


North American Editor:
(USA and Canada)
Marc Bridle


London Editor:
(London UK)

Melanie Eskenazi

Regional Editor:
(UK regions and Europe)
Bill Kenny

 

Webmaster: Len Mullenger

 

 

                    

Google

WWW MusicWeb


Search Music Web with FreeFind
Any Review or Article


 

 

Seen and Heard News Article

 

 


BBC Canwr y Byd Caerdydd 2007


• Y dechrau’n chwilio am un o sêr newydd disgleiriaf byd yr opera

• Y Wobr i’r enillydd yn cynyddu i £15,000


Mae’r chwilio ar draws y byd ar gyfer sêr y dyfodol ym myd yr opera - er mwyn eu cael i gystadlu am yr anrhydedd o ennill cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2007 a gwobr ariannol o £15,000 - wedi cychwyn.

Mae cantorion ifanc o bob cyfandir wrthi ar hyn o bryd yn cystadlu mewn rhagbrofion yn y gobaith o gael cynrychioli eu gwledydd yng nghystadleuaeth ganu arobryn y byd.

Trefnir BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales mewn cysylltiad ag Opera Cenedlaethol Cymru a Dinas a Sir Caerdydd.

Mae ymgynghorydd cerddorol y gystadleuaeth Julian Smith yn teithio’r byd er mwyn cynnal rhagbrofion i alluogi cantorion o bedwar ban byd gael cynnig ar hawlio lle yn ffurfafen y byd operatig.

Bydd y 25 cystadleuydd fydd yn cyrraedd y rownd derfynol yn teithio i Gaerdydd ddechrau haf nesaf er mwyn canu yn Neuadd Gyngherddau Genedlaethol Cymru, Neuadd Dewi Sant, ger bron rheithgor o enwogion a chynulleidfaoedd fydd llawn mor graff.

Dywedodd Julian Smith; “Bydd dros 600 o gantorion uchelgeisiol yn gobeithio am le yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd. Bydd rhagbrofion yn digwydd mewn lleoliadau yn ymestyn o Rio i St Petersburg ac o Toronto i Melbourne. Bydd y cantorion rheini fydd yn cael eu dewis yn arddangos lefel uchaf o ddawn leisiol, gallu cerddorol a medrau cyfathrebu.”

Bydd y gyfres o gyngherddau i ddethol yr un fydd yn cipio gwobr fwyaf byd yr opera yn 2007 yn cael eu cynnal rhwng Sadwrn Mehefin 9fed a Sul, Mehefin 17..

Bydd yr enillydd yn dilyn ôl traed sêr operatig megis Karita Mattila (Ffindir, 1983), Katarina Karnéus (Sweden, 1995) Dmitri Hvorostovsky (Rwsia, 1989), Lisa Gasteen (enillydd 1991) ac enillydd y Wobr Lieder gyntaf ym 1989, Bryn Terfel o Gymru.

Mae enillydd y gystadleuaeth - a gynhelir bob yn ail flwyddyn - yn 2005 yr Americanes Nicole Cabell wedi saethu i enwogrwydd rhyngwladol. Mae’r soprano delynegol wedi arwyddo cytundeb recordio ecscliwsif gyda Decca ar gyfer ei albwm datganiad solo cyntaf sydd i’w ryddhau yn ystod 2007.


Ym mis Awst 2006 ymddangosodd Nicole am y tro cyntaf yng nghyfres Proms y BBC yn Les illuminations Britten ac ym mis Medi ymddangosodd am y tro cyntaf yn y Ty Opera Brenhinol yn y Barbican fel y Dywysoges Eudoxie mewn perfformiad cyngerdd o i La Juive.

Bydd enillydd 2007 yn derbyn £15,000 sy’n gynnydd o £5,000 yn y wobr ariannol. Mae’r gwobrau i’r pedwar arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol wedi cynyddu hefyd o £500 i £2,500. Gwnaed hyn yn bosib diolch i nawdd newydd oddi wrth Ymddiriedolaeth Richard Lewis.

Yn ogystal gall fod y bydd yr enillydd yn cael cynnig hefyd gyfleoedd proffil uchel i berfformio gyda’r BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC dan arweiniad John Nelson, a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru dan arweiniad Carlo Rizzi, yn cyfeilio’r cystadleuwyr yng nghyngherddau’r rowndiau cychwynnol. Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fydd yn cyfeilio i’r cystadleuwyr yn y rownd derfynol.

Gwobr y Gân Rosenblatt BBC Canwr y Byd Caerdydd

Gall y 25 cystadleuydd gystadlu hefyd am Wobr y Gân Rosenblatt BBC Canwr y Byd Caerdydd. Mae’r gystadleuaeth hon ar ffurf cyfres o bedair cyngerdd ragbrofol yn y Theatr Newydd gyda rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant.

Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £5,000. Yn ogystal gall fod y byddant yn derbyn gwahoddiad i ddarparu datganiad fel rhan o Gyfres Ddatganiadau Rosenblatt yn St John’s Smith Square, Llundain, ac o bosib hefyd eu dewis i fod yn un o Artistiaid y Genhedlaeth Newydd BBC Radio 3. Y cyfeilyddion fydd Llyr Williams, Simon Lepper a Phillip Thomas.

Cynhelir Meistr Wersi yn ystod y gystadleuaeth hefyd, o dan arweiniad cewri o’r byd opera fel Brigitte Fassbaender a Siegfried Jerusalam, ddydd Sadwrn, Mehefin 16.

Bydd cynulleidfaoedd yn Neuadd Dewi Sant, ar y teledu, y radio ac ar-lein unwaith eto yn medru lleisio barn trwy Wobr y Gynulleidfa, a noddir gan Croeso Cymru.

Manylion Archebu

Mae ffurflenni archebu trwy’r post bellach ar gael ar gyfer tocynnau tymor BBC Canwr y Byd Caerdydd a chyngerdd y rownd derfynol ar gyfer Gwobr y Gân Rosenblatt yn Neuadd Dewi Sant yn ogystal â thocyn tymor ar gyfer cystadleuaeth Gwobr y Gân Rosenblatt, sy’n cynnwys pedair cyngerdd y rownd ragbrofol a chyngerdd y rownd derfynol yn Neuadd Dewi Sant. Gellir prynu tocynnau hefyd ar gyfer y Meistr Wersi yn y Theatr Newydd, ddydd Sadwrn, Mehefin 16. Mae ffurflenni archebu ar gael o swyddfa docynnau Neuadd Dewi Sant trwy ffonio 029 2087 8444 neu ar-lein o bbc.co.uk/cardiffsinger

Mae modd archebu'r holl docynnau o Chwefror 24ain 2007 ymlaen gan gynnwys tocynnau ar gyfer cyngherddau unigol ar gyfer BBC Canwr y Byd Caerdydd a chystadleuaeth Gwobr y Gân Rosenblatt. Gellir archebu yn bersonol neu trwy’r post o Neuadd Dewi Sant, Yr Ais, Caerdydd CF10 1SH, neu trwy ffonio 029 2087 8444 ynteu ar-lein o stdavidshallcardiff.co.uk o Chwefror 24, 2007 ymlaen.

Am ragor o wybodaeth a delweddau o’r gystadleuaeth cysylltwch â;

Mike Smith, BBC Canwr y Byd Caerdydd, Tel: +44 (0) 29 20 462686 Symudol: +44 (0) 7795 325161 E-bost: mike@mediasmith.co.uk Gwefan: www.mediasmith.co.uk

 

 

Bill Kenny

 

 

Back to the Top     Back to the Index Page


 

   

 

 

 
Contributors: Marc Bridle (North American Editor), Martin Anderson, Patrick Burnson, Frank Cadenhead, Colin Clarke, Paul Conway, Geoff Diggines, Sarah Dunlop, Evan Dickerson Melanie Eskenazi (London Editor) Robert J Farr, Abigail Frymann, Göran Forsling, Simon Hewitt-Jones, Bruce Hodges,Tim Hodgkinson, Martin Hoyle, Bernard Jacobson, Tristan Jakob-Hoff, Ben Killeen, Bill Kenny (Regional Editor), Ian Lace, Jean Martin, John Leeman, Neil McGowan, Bettina Mara, Robin Mitchell-Boyask, Simon Morgan, Aline Nassif, Anne Ozorio, Ian Pace, John Phillips, Jim Pritchard, John Quinn, Peter Quantrill, Alex Russell, Paul Serotsky, Harvey Steiman, Christopher Thomas, John Warnaby, Hans-Theodor Wolhfahrt, Peter Grahame Woolf (Founder & Emeritus Editor)